Гурван хувийн хүүтэй зээлийг 7356 зээлдэгчид олгожээ

Ажлын байрыг дэмжих зорилтын хүрээнд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэдэд жилийн гурван хувийн хүүтэй, гурван жилийн хугацаатай нийт 2 их наяд төгрөгийн зээлийг банкуудын чөлөөт эх үүсвэрээр олгож байгаа. Энэ сарын 12-ны байдлаар нийт 525.6 тэрбум төгрөгийг 7356 зээлдэгчид олгоод байна. Нийт зээлдэгчийн 1146 нь аж ахуйн нэгж, 6210 нь иргэн байгаа бөгөөд авсан зээлийн дундаж хэмжээ иргэдийн 37.4 сая, аж ахуйн нэгжийнх 256.1 сая төгрөг байна. Одоогоор 12 мянга гаруй иргэн, аж ахуйн нэгжийн зээлийн хүсэлтийг судалж байгаа юм.

Монголбанкны урт хугацаат репо санхүүжилтийн хүрээнд 1557 зээлдэгч нийт 246 тэрбум төгрөг олгосон бол орон сууцны ипотекийн зээлд 2982 зээлдэгч хамрагдаж, 222.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авчээ.

Төстэй мэдээ