О.Хаш-Эрдэнэ: Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авах иргэд дараалал үүсгэсэн
Төстэй мэдээ