Өмнөговьд төл бойжилт 97,5 хувьтай байна

Өмнөговь аймаг нийт 221462 төл хүлээн авч иөл бойжилт 97.5  хувь бойжиж байгаа ба  аймгийн хэмжээнд 1,2 сая толгой хээлтэгчийн 50 орчим хувь нь хээлтүүлэгт орсон ажээ. 

Одоогийн байдлаар төллөвөл зохих 612.7 мянган толгой хээлтэгчээс 37.1 хувь нь буюу 227363 мал төллөсөн байна.

Мөн төл малын  2.6 хувь буюу 5927 төл хорогджээ.

Төстэй мэдээ