Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 10 үйлчилгээг E-mongolia.mn-ээс авах боломжтой

Нийслэлийн Байгаль орчны газар хувь хүн, албан байгууллагад 14 төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Эдгээрээс 10 төрлийн үйлчилгээг E-mongolia.mn-ээс цахим хэлбэрээр авах боломж бүрдлээ. Ингэснээр иргэдийн цагийг хэмнэх, хурдан шуурхай хүрч үйлчлэх зэрэг олон давуу тал бий болж байна.

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем E-mongolia.mn-ээс Нийслэлийн Байгаль орчны газрын дараах үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Үүнд:

 • Хурын ус хуримтлуулж, хөв цөөрөм байгуулах, суваг шуудуу татах дүгнэлт гаргах
 • Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт, Нийслэлийн Засаг даргын тодорхойлолт гаргах
 • Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл
 • Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах хүсэлт хүлээн авах
 • Ус ашиглуулах зөвшөөрөл, гэрээ байгуулах
 • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан батлах
 • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ажлын төлөвлөгөө, тайлан батлах
 • Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл ашиглалтын ажлын төлөвлөгөө, тайлан батлах
 • Голоос суваг шуудуу татах зөвшөөрөл олгох
 • Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах.
 •  

НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР

Төстэй мэдээ