"Газарт шунасан" Ж.Ганбаатарын хэрээс хэтэрсэн үйлдэл
Төстэй мэдээ