Сурвалжлага
Сурвалжлага
Ядуурал дагасан архидалт ба халдвар тархах эрсдэл
Манай сайтын сурвалжлах Чингэлтэй  дүүргийн Цагдаагийн  I, II хэлтэстэй хамтран шөнийн сурвлажлаганд гарсан юм. Бидний сурвалжлага Дэнжийн мянгад байрлах Албадан саатуулах байрнаас эхэлсэн.  
2021.01.30, 10:10