Хөндөх сэдэв
Хөндөх сэдэв
Иргэн: Шинжилгээний цаг авсан ч 40 хүний араас “дугаарлаж” байгаад бухимдалтай байна
Гэсэн хэдий ч бодит байдал дээр шинжилгээний цаг авах нь иргэдэд хүндрэл учруулж буй юм.
2021.03.02, 12:00
Хөндөх сэдэв
Жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүд вакцинд хамрагдахгүй бололтой
Нэгэнт вакцинд хамруулахгүй нь тодорхой болсон хойно халдвар авахад юухан байх вэ. Ийм үед тэдгээр эмэгтэйчүүдийг яг яах ёстой талаар дэлхийн улс орнуудын асууж байгаа асуултанд тодорхой тайлбар өгсөн хүн харамсалтай нь алга.
2020.12.24, 16:30